Denizli Ayna Haber Logo
TAŞ ATÖLYE BİNALARI KENT MÜZESİ OLMALIDIR…

TAŞ ATÖLYE BİNALARI KENT MÜZESİ OLMALIDIR…

Mimarlar Odası Denizli Şubesi’nin ‘’KENT MÜZESİ İSTİYORUZ’’ etkinliği ile Endüstri Meslek Lisesi Taş Atölye Binalarının Kent müzesi olarak düzenlenmesi tekrar Denizli gündemine geldi.

Kent müzeleri bulundukları kentin geçmiş hafızasını toplayan, Kent kimliğini ve kentlilik bilincini geliştiren, koruyan, ortak yaşam kültürünü güçlendiren, onları kentliler ve dışarıdan gelenlerle paylaşan ve kentin bir bütün olarak tanıtımına yardımcı olan,  kent kimliği ve bilinci yerleştirmeye çalışan birer bellek mekanlarıdır.

Kent müzeleri, bulundukları kentlerde simge olan, hafızalarda yer etmiş mekanlar da kurulan, kentteki diğer müzelerden farklı olarak kentliyi birleştiren bir mantığa dayanır.  Kent halkının  geçmişini gezerek nostalji yaşamasını sağlarken, kente sonradan gelen ve çeşitli nedenlerle kentte bulunan ziyaretçinin de,kentin dünden bugüne gelişimini izlemesi için fırsat sunmaktadır.

Bugün modern anlamda kent müzeleri birer forum alanıdır. Koruma, eğitim ve kültür merkezleri olarak önemli görevler üstlenirler. Kent insanını ilgilendiren toplumsal tarih ve artık giderek kentsel tarih tüm unsurları ile kent müzelerinin çalışma alanı içindedir.

Kente ilişkin olarak toplanan bilgi ve belgeler, yapılan araştırmalar, kentliye ulaştırılmadıkça kentlilik bilincinin gelişemediği görülmüştür.  Kent müzeleri, kentliler için geziler düzenleyerek, popüler konferanslar, belgeseller, kampanyalar, şenlikler, özel geçici sergiler örgütlenmesine kadar uzanan bir dizi çalışma aracılığıyla kentlilerin kentlerini daha yakından tanımasını sağlamaktadırlar.

Dünyada kültür-sanat alanında yaşanan gelişmelere bakıldığında ‘’kent müzelerinde’’ artış göze çarpmaktadır.  Avrupa da 21. yüzyılın kent müzeleri 19. ve hatta 20. yüzyılın kent müzelerinden farklı olarak, hem tarih içinde, hem de farklı kesimler arasında toplumsal tanışmayı sağlayan, karşılıklı saygı ve empatiyi geliştiren, dinamik eğitim, iletişim merkezleridir.

Londra Müzesinde yakın tarihte yapılan bir konferansta,  ‘’ Kent Müzesi ‘’ kavramını, kültürel ve etnik farklılıklara saygıyı, kültürel miras ve doğal çevreye ilişkin değerleri gerçekleştirecek güçlü bir araç olarak kabul etmiştir.

Türkiye'de de 1990'ların başından itibaren gündeme gelen kent müzelerinin oluşturulması 2000'lerden sonra yaygınlaşmış ve çeşitli yerlerde Kent Müzesi, Kent Tarihi, Kent Arşivi adı altında müzeler kurulmaya başlanmıştır. Günümüz de İstanbul,  Antalya, Bursa, Samsun, Konya, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, İzmir, Malatya, Gaziantep, Edirne, Mardin gibi kent müzeleri bunlar arasındaki en önemli örneklerdir.

Bursa Kent Müzesi iki yılda 600 bini aşkın ziyaretçi çekerek, çok sayıda başarılı geçici sergiye imza atarak, kurslar, festivaller düzenleyerek gösterdiği performans ile, 2006 yılında Avrupa Müze Forumu ödüllerinde üçüncülük ödülü almıştır.  Bursa Kent Müzesi küçük ölçekli bir müzenin bile neler başarabileceğini güzel bir biçimde kanıtlamıştır.

10.000 nüfuslu Gökçeada Belediyesinin Kent müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından 2017 yılında  ‘’En İyi Kent Müzesi ‘’ Ödülü almıştır.

KAPİTALİZMİN İHTİYAÇLARI TARAFINDAN ŞEKİLLENEN DENİZLİ

‘’ Tekstilin Başkenti ‘’ Turizm, Tarih ve Sanayi kenti Denizli de müze yapılsın mı, nerede yapılsın tartışmaları yarım yüzyıldan beri devam etmektedir.  Denizli ekonomik anlamda elde ettiği başarı ve zenginliği kentsel mekanına ayni oranda yansıtamamıştır.

Denizli de kentsel mekanlar piyasa güçlerinin dinamikleri ve kapitalizmin ihtiyaçları tarafından şekillendirilmiştir.  Kentsel mekanlar hızla tüketim mekanları olmaya doğru değişmektedir. Kentte modern anlamda yapılan yenilikler, kentin kendine özgü değerlerini yok ederek yapılmaktadır.

Kentimizde 1950 li yıllarda başlayan sanayileşme, hizmet ve ticaret sektöründeki gelişmeler,  kentsel mekanın şekillenmesinde ana faktör olmasına rağmen, kente Müze yapılması konusunda duyarlı olmayı ve ortak hareket etmeyi sağlamamıştır.  Denizli de, kentsel mekanlar da yeni tüketim alanları yerine, topluma ait değerlerle nesneleri korumakla sorumlu çağdaş müzeler mutlaka yer almalıdır.

DENİZLİ KENT MÜZESİ İLE TAŞ ATÖLYELER SİMGESEL HALE GELECEKTİR

Bir kentin bellek- hafıza aktarımı doğal olarak yapılar, yollar kent dokusu ve caddeler üzerinden yapılabilir.  Endüstri Meslek Lisesi Taş Atölye yapıları tüm fiziki çevresi ile birlikte bu kentin çok önemli anılarını barındırmaktadır.  Tarihi önem arz eden bu yapılar bize Cumhuriyet Dönemi mirası olarak kalmıştır, dolayısı ile bizimde koruyarak gelecek dönemlere aktaracağımız kültür değerleridir.

Türkiye de başka bir benzeri olmayan Taş atölye yapıları 18. Eylül.2015 tarihli mahkeme kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.  Taş Atölyeler 76 yıldır bu alanda ve kentin yakın geçmişine tanıklık edecek tek yapı olarak durmaktadır.  Taş Atölye yapıları,  Kentimizin merkezinde neredeyse kendi yaşıtı artık hiç kalmamış yapılar olarak Denizli’nin Cumhuriyet dönemini,  kentleşme sürecini anlatan ve eğitim mirasımızın ifadesi olan önemli yapılardır.

Taş Atölye binalarında düzenlenecek Kent müzesi, kentimizin daha iyi tanınmasına ve korunmasına yönelik çalışmaları yapacak ve kentteki kültürel mirasın korunmasında özel bir yer alacaktır.  Denizli Kent Müzesi, kentimizde sadece mimari mirasın ve maddi kültürel mirasların korunması ile sınırlı kalmayacak, manevi mirasın ve taşınabilir kültür varlıklarının  korunmasında da önemli görevler alacaktır.

*Yazılarla ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendisine aittir.

 

 

 

YORUMLAR