Denizli Ayna Haber Logo
RİSKLİ ALAN ‘’DENİZLİ STADYUMU’’

RİSKLİ ALAN ‘’DENİZLİ STADYUMU’’

Stadyum gibi yüksek yoğunlukta kullanım içeren alanların olası deprem, yangın gibi risklerde, çevresinde yeterli büyüklükte araç yolunun, yoğunluğu deplase edebilecek açık kamusal alanın olması ve herhangi bir parsel ile bitişik olmaması gereklidir.

Denizli Atatürk Stadyumu, kentin ortasında konut alanları arasında kalmıştır. Kent ulaşımını negatif etkilemektedir. Yaşanacak olumsuz bir durumda can güvenliği açısından sorun yaratacaktır.

1984 yılında yenileme çalışmaları yapılarak hizmete açılan Denizli Atatürk Stadyumunda, yapısal sağlamlık kapsamında alınan karot örneklerinde düşük dayanımlı beton ve donatılarda korozyonlar tespit edildi. Bu kapsamda gerekli güçlendirme projeleri ve uygulamaları yapılmadı.

Stadyumunda, tehlike anında kaçış güzergâhları üzerinde bulunan kapılar, merdivenler ve koridorlar tahliye sırasında oluşacak kalabalığı karşılayacak nitelikte değildir.

Mevcut yapıda ki tribün büyütmeleri, locaların yapılması ve açık tribünlerin üstünün kapatılması sorunların çözümü değildir.

Denizli Stadyumu 18.750 kişi kapasitesi ve mevcut donanımı ile uluslararası müsabakalar içinde   uygun değildir. Günümüzde uluslararası müsabakaların tamamı 30.000 kişi ve üzerinde kapasiteye sahip stadyumlarda düzenlenmektedir.

Bu tespitler sonucunda, Denizli Atatürk Stadyumu için sağlamlık, kapasite artırılması, güvenlik ve yönergelere uyumluluk sağlama yolunda yapılabilecek yapısal geliştirme çalışmaları sınırlı olacaktır.

Bu nedenlerle Denizli’ye çağın gereklerini yerine getirecek yeni bir Stadyum yapılması zorunludur.

Stadyumlar sahip oldukları büyük kütle ve geniş çevre düzenlemesi sebebiyle kent planlarında önemli bir yer teşkil etmektedir. Stadyumun yer seçimi beraberinde birçok olumlu ve olumsuz sonuçları getirecektir.

YENİ STADYUM DENİZLİ’YE KATKI SAĞLAYACAKTIR

Yeni stadyum, kentin sosyal ve kültürel yaşamının zenginleştirilmesi, bölgenin büyümesi, alt yapı ve üst yapı gelişimlerine, yol bağlantıları ve çevre düzenlemesiyle kente ciddi anlamda bir katkı yapacaktır.

Günümüz stadyumları, futbol müsabakalarının olmadığı günlerde kent yaşamına katılmalıdır.

Tasarım aşamasında yeniden programlanabilir olması düşünülerek sergiler, ticaret, sağlık, çocuklar için yazın spor okulları, açık hava sineması gibi yeni ve olası etkinliklere olanak vermelidir.

Stadyum yapıları, bir şehrin vizyonunu belirleyen ve sosyal amaçlı da kullanılan yüksek maliyetli yapılardır. Bu nedenle, taraftar ve şehir halkının beklentilerini karşılayacak doğru seçilmiş bir yer, Denizli’nin gelişimine ve kalkınmasına yön verecek, hatta spor turizminin de gelişmesini sağlayacaktır.

STAD YERİNE MİLLET BAHÇESİ Mİ ?

Denizli Stadyumu’nun yıkılarak bu alanın Millet Bahçesi olacağı belirtilmiştir.

Millet Bahçesi tanımı bu coğrafya için yeni değildir. İlk kez 1865 yılında Sultan Abdülaziz tarafından İstanbul da ‘Taksim Millet Bahçesi’ kullanıma açılmıştır.

Millet Bahçeleri günümüzde ise henüz standartları ve sınırları tanımlanmamış yapılardır. Bu nedenle Denizli Stadyum alanının Millet Bahçesi olması tartışılmalıdır.

Denizli halkının anı değerleri gözünde bulundurularak bu alana ne yapılması gerektiği ile ilgili kamuoyu araştırmaları yapılmalı, geniş halk kitlelerinin fikri alınmalıdır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cam Horoz veya 2020 Denizli Logo’su konularında değil, Stadyum yerinin yeniden kullanımı konusunda anket yapmalıdır.

Stadyum alanının AVM, Rezidans, Otel gibi gelir hedefleyen bir imar planı çalışması yapılabilecek alan olarak görülmesine asla izin verilmemelidir.

YORUMLAR