Denizli Ayna Haber Logo
PAMUKKALE’DE BALON TURİZMİ

PAMUKKALE’DE BALON TURİZMİ

Alternatif turizm genel başlığı altında yer alan macera turizmi hızla gelişen bir turizm sektörü.

Hava ile ilgili Macera rekreasyon çeşitleri arasında ise balon seyahatları ilk sırada yer almakta.

Dünyada ilk ortaya çıkışı 18. yy sonlarına uzanan balonla uçuş sporu ülkemizde de turistik bölgelerde yoğun ilgi görmekte. Özellikle 90’lı yılların başından itibaren markalaşarak ciddi sektör haline geldi.

Hava şartlarına göre yerden 1100 metre yüksekliğe kadar çıkılarak gerçekleştirilen uçuşlar, artık klasikleşmiş bir macera ve eğlence biçimi haline geldi.

Hava sporları turizmi katılımcı profili incelendiğinde eğitim seviyesi ve gelir düzeyi yüksek kişilerden oluştuğu görülmektedir. Bu durum bölgede gerek turizm harcamalarını, gerekse kültürel etkileri olumlu yönde etkilemektedir.

Balon turları, özel hava şartları gerektirmesi, sistematik bir organizasyona ihtiyaç duyulması ve uçuşun gerçekleştiği bölgenin görsel açıdan zengin olmasının istenmesi nedenleri ile diğer turistik ürünlerden farklıdır.

Dünyada az sayıda destinasyon, sıcak hava balonu turları yapılabilmesine uygundur. Türkiye bu anlamda uygun hava koşulları nedeni ile öne çıkmaktadır.

Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde hava şartlarından dolayı yılda en fazla 60 gün , Avustralya’da 110-120 gün uçuş yapılabilirken, 2019 yılında Kapadokya’da 260 gün, Pamukkale’de 220 gün uçuş yapılmıştır.

DÜNYA’DA EN FAZLA BALON UÇUŞU YAPILAN ÜLKE

 Türkiye, dünyanın en fazla ticari balon uçuşu yapılan ülkesi konumunda. Sıcak hava balonculuğu alanında trafik hacmi, yolcu sayısı ve uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük ticari operasyonunu yürütüyor.

Ülkemizde sıcak hava balonculuğunun ilk uygulandığı destinasyon olan Kapadokya Bölgesi, bugün

yılık ortalama uçuş sayısı, trafik hacmi ve uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük sıcak hava balonu merkezlerinden biri olarak gösteriliyor.

Kapadokya’ya gelen turistlerin % 90’ı balona binmek istiyor. Bölgede günde 90 civarında uçuş gerçekleştirilirken, yıllık 500 bin turiste hizmet veriliyor. Bölgeye 2019 yılı ekonomik katkısı yaklaşık  80-85 milyon Euro civarında.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Ekim 2017 tarihinde Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu,çok hafif ticari havacılık faaliyetleri yapmak üzere gerekli izinleri verdi ve uçuşlara ilişkin usul ve esasları belirledi.

Uyulması gereken usuller maddesinde, Koruma altındaki tarihi değerlerin korunması ve doğal dokularına zarar verilmeyecek şekilde uçuş gerçekleştirilmesi maddesi yer aldı.

PAMUKKALE ÖNEMLİ UÇUŞ MERKEZİ KONUMUNDA

Pamukkale sıcak hava balonculuğu, Pamukkale imajının güçlenmesine ve tanıtımın gönüllü, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak verecektir.

Pamukkale uygun hava koşulları ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin ikinci sıcak hava balonu uçuş merkezi oldu. Pamukkale, Hierapolis antik kenti üzerinde yapılan uçuşlarda, 8 balon işletmesi 35 sıcak hava balonuyla faaliyet gösteriyor.

Pamukkale bölgesi, sıcak hava balonu, çok hafif hava aracı ve yamaç paraşütü meraklıları için keşfedilmesi gereken önemli bir bölge konumuna geldi. 2019 yılında, 35 bine yakın yamaç paraşütü ve 50 bine yakın balon uçuşu yapıldı.

ÇEVRESEL ETKİLER

Hava sporları turizminde genelde kullanılan araçların hafif motorlu ya da motorsuz türler olması emisyon oranlarının minimum ya da sıfır olmasına neden olmaktadır. Söz konusu tipteki araçlar gürültü kirliliğini de çok fazla neden olan türler değildir.

Sıcak hava balon sektörünün oluşturduğu olumlu ekonomik etkilere rağmen, doğal yaşam alanları ve çevre üzerinde olumsuz etkileri tartışılmaktadır. Olumlu ekonomik etkilerinden dolayı bölge sakinleri bu durumu göz ardı etmektedir.

Balonların yükselmesi için kullanılan propan gazının bölgedeki doğal hayatı nasıl etkilediği, çevresel etkileri konularında ayrıntılı bilimsel rapor mevcut değildir. Bu konuda ilgili meslek disiplinleri tarafından derinlemesine araştırılma yapılması önerilmektedir.

 

 

YORUMLAR