Denizli Ayna Haber Logo
HAYDARPAŞA GAR’DIR, GAR KALACAK !

HAYDARPAŞA GAR’DIR, GAR KALACAK !

Tarihi Haydarpaşa Garı, 110 yılı aşkın süredir İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısıdır.

Hatta sadece Anadolu’ya açılan kapı değil Bağdat’a kadar uzanan demiryolu hattının başlangıç istasyonudur.

Alman mimarlar Otto Ritter ve Helmut Cuno tarafından projesi hazırlanan yapının inşaatı “Anadolu-Bağdat Şirketi” adındaki bir Alman firması tarafından yapılmıştır.

Bina Osmanlı yapılarından farklı,  “Neo-Klasik Alman Mimarisi’’ tarzındadır.

Mayıs 1906 yılında yapımına başlanan beş katlı bina için 21 metre uzunluğunda ve 0.35X 0.35 metre kesitinde, suya karşı yalıtılmış bin 700 kazık çakılmıştır.

Ağustos 1908’de hizmete açılan Haydarpaşa Gar’ı tarihi boyunca birçok kez büyük ölçüde zarar görmüş ve her defasında en zor koşullarda aslına uygun olarak restore edilmiştir.

28 Kasım 2010 tarihinde çatı yalıtımı yapılırken ihmallerle çıkan çatı yangını ve yanlış söndürme çalışmaları, Haydarpaşa Garı’nın sonunu hazırladı.

Haydarpaşa’nın özelleştirilerek işlevsizleştirilmesi girişimini gündeme getirdi.

31 ocak 2012 tarihinde Haydarpaşa’dan Anadolu’ya giden son tren kalktı. Seferler İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren projesi kapsamındaki demiryolu hattı modernizasyonu nedeniyle sonlandırıldı.

2013 yılında da banliyö seferleri tamamen durduruldu.

AMA O, SIRADAN BİR GAR DEĞİLDİ…

Tarihe, toplumsal ve siyasal sürece tanıklık eden Haydarpaşa Gar’ı,belleklerde apayrı bir yere sahiptir.

Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik Abasıyanık, Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Adalet Ağaoğlu ve Selim İleri’nin İstanbul’un da yer almıştır.

Yalçın Ergün‘ün dizelerindeki gibi;

Ama o, sıradan bir gar değildi... yalnızca trenlere ve kuşlara yuva kabul etmedi hiç kendini

Buğulu gözlerinin ardında yeşeren umutların filizlerini hissetmek

Ve yılların yalnız acılarını paylaşmak istedi birileriyle…

HAYDARPAŞA TRENSİZ VE VAPURSUZ KALMAYACAK

Haydarpaşa Gar ve Liman alanı, İstanbul 5 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun Nisan 2006 tarihli kararı ile tarihi ve kentsel sit alanı olarak koruma altına alındı.

Koruma Kurulları tarafından ilan edilen geçici yapılaşma koşulları ve tahsis kararlarıyla alan içindeki yapılar yıkılmakta, alanın fonksiyonel ve fiziksel bütünlüğü parçalanmaktadır.

Haydarpaşa Gar’ı ve çevresi hukuk kurallarına aykırı yasal düzenlemeler, planlar ve projelerle asıl işlevlerinden koparılarak rant odaklı kentsel dönüşüme tabi tutulmak istenmektedir.

AVM görünümlü Gar Binası önerisinin asıl hedefi, 1 milyon m2 alanda yer alan Haydarpaşa Gar Binası ve geri sahasını kullanım dışı bırakmaktır.

İstanbul’un en önemli kimlik öğelerinden biri olan Haydarpaşa Gar’ı, yakın çevresi ve liman sahasıyla birlikte gelecek kuşaklara, önemini ve endüstriyel işlevini koruyarak taşınmalıdır.

HAYDARPAŞA HALKINDIR

Haydarpaşa Dayanışması 80 Adet sivil toplum kuruluşunun katılımı ile Mayıs 2005 yılında özelleştirmeye karşı kuruldu.

2012 yılında Haftalık Pazar nöbetlerine başlayan Haydarpaşa Dayanışması, kararlı mücadelesini 8 yıl 422 hafta boyunca her pazar sürdürmektedir.

Haydarpaşa’nın sürekli gündemde tutulmasını, işlevinin korunarak sahip çıkılmasının mücadelesini vermektedir.

Haydarpaşa Garı, Hızlı Tren’in ilk istasyonu olarak ve tarihi kimliği korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gereken kültür varlığıdır.

Yüreğimiz ‘’Dayanışma’’ ile birliktedir.

CÜNEYT ZEYTİNCİ

 

YORUMLAR