Denizli Ayna Haber Logo
DENİZLİ ‘’ CEP OTOGARI ‘’

DENİZLİ ‘’ CEP OTOGARI ‘’

Denizli Belediye tarihinin en büyük projesi olan şehirlerarası Otogar terminali ihalesi 2011 yılında yapıldı.

Denizli Otogar projesi siyasiler tarafından  ‘’ Denizli’nin nesiller boyu kazanacağı proje, alışılagelmiş otogar projelerinden farklı, Türkiye’ye örnek olacak ve bu garajda ezberler bozulacak ‘’ diye kamuoyuna tanıtıldı.

Bugün, yolcu kapasitesi, giren çıkan araç sayısı ve kent trafiğine verdiği yoğunluk açısından bakıldığında Denizli Otogar’ının yer seçimi bilimsel doğrulardan uzak ve kesinlikle yanlış bir karardır.

Otogarların kentsel ulaşım ağlarındaki trafik yükünü artıracak yerlerde seçilmemeleri, hem kent içi hem de kentler arası ulaşımın güvenliği bakımından önemlidir. 

Merkezi bölgeler kentte trafiğin yoğun olduğu bölgeler olduğu için bu bölgede otogar yapımı mevcut trafik yükünü arttırarak kent içi ve kent dışı ulaşımda çeşitli sorunlara neden olmaktadır.

Otogarlar, kent içi trafiğinden etkilenmeyecek ve etkilemeyecek, bölgesel ölçekte sürdürülebilir kullanımı sağlayan konumda, kentin çeperlerine doğru, merkezden ulaşım zorluğu olmayan ayni zamanda otobüslerin transit olarak kullanabileceği, çevre yollarına kolay ulaşılan akslar üzerinde olmalıdır.

Otogar alanları için yer seçimde günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek mekânlar olmasının yanı sıra yapılan tahminler doğrultusunda gelecekteki yolculuklar için de kapasitesinin olması ve bu alanda çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olmalıdır.

Özellikle ülkemiz gibi ekonomik olanakları kısıtlı ülkelerde yer seçimi yapılırken doğru tercih yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu yatırımların yapılmasında karar veren kurum detaylı etüt çalışmaları ile siyasi kaygılardan uzak, planlama ilkelerine uygun karar vermelidir.

PARMAK SAYISI İLE BELİRLENEN OTOGAR ALANI

Denizli Belediyesi otogarının eski alanında yapılmasına, kentteki Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, çeşitli dernekler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Danışma Kurulu’nda yapılan oylama ile karar verildi. Konuda uzman odaların görüşleri ve önerileri dikkate alınmadı.

Denizli’de Otogara gelen otobüs, minibüs ve özel araç yoğunluğunun artması bölgedeki trafik akışını yavaşlatmaktadır.

Bugün ülkemizde1950’li yıllardan itibaren uygulanan ulaşım politikaları sonucu yolcu taşımacılığında, otobüsleri n de içinde yer aldığı karayolu ulaşımının payı %89 düzeyindedir. Bunun içinde otobüslerin payı %60 dolayındadır. Bu veriler çerçevesinde bakıldığında, Denizli otogarının sorunlarının gelecek yıllarda daha da artacağı kesindir.

Bugün gelişmiş ülkelerin kentlerinde otogarlar bir iletişim ve alışveriş merkezi, yeme içme yerleri, fuar ve sergi alanları ile kentin prestijli bir yapısı olarak planlanmaktadırlar.

Denizli otogar planlanmasında bu esaslar göz ardı edilmiştir. Otopark alanının teknik ve fiziki olarak yetersizlikleri vardır. Gelen yolcu katı bodrum katta yer almaktadır. Yolcular egzoz gazı eşliğinde otobüslerden inerek bagajını teslim almaktadır.

Otogarın bodrum katlarında kullanılmayan işyerlerinin yapılması, yüksek kira bedelleri gibi yanlış kararlar otogar işletmesi açısından önemli sorunlara ve sonucunda maddi kayıplara neden olmaktadır.

Otogarların yeni bir yere taşınabilmesi zor ve yüksek maliyetlidir. Bu nedenle Denizli otogarı bir süre daha bulunduğu konumda faaliyetini sürdürmek zorundadır.

Denizli otogar binası yoğun giren ve çıkan araç sayısı nedeni ile yakın zamanda kent içi trafiğine daha çok yük bindirecek ve günün gereksinimlerine cevap veremez duruma gelecektir. Denizli yeni bir otogar planlaması yapmak zorunda kalacaktır.

Bu süreç sonunda, Denizli mevcut Otogarı gelecekte şehirler arası seyahat edecek kişileri merkez otogara toplamak amacıyla kullanılan ‘’ Cep Otogarı’’ olarak hizmet edecektir.

*Yazılarla ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendisine aittir. 

YORUMLAR