Denizli Ayna Haber Logo
bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan escort alanya antalya escort bayan eskisehir escort istanbul escort bayan , istanbul escort , ili escort , kadky escort , istanbul escort bayan bayan , sakarya escort escort sakarya izmit escort gaziantep escort canl casino makrobet kacak bahis
AVDAN’DA SANTRALE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ!

AVDAN’DA SANTRALE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ!

Avdan’da ve ülkenin farklı yerlerinde daha fazla gelir elde etmek arzusuyla çevreye ve halk sağlığına olumsuz etkilerine aldırış etmeksizin kurulmaya çalışılan kömürlü termik santraller, yoğun tepkiler ile karşılanmış; toplumun duyarlı kesimleri tarafından güçlü bir direnişin örgütlenebildiği yerlerde termik santrallere karşı etkin bir mücadele yürütülmüştür.

Mücadele, yalnızca hukuki boyutu olarak değil yerel halkın duyarlılığı, örgütlenmesi, çevre hareketleriyle gösterilen dayanışma ve sahada iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarla başarıya ulaşmaktadır.

Termik Santral projesi; bölgede iklim değişikliğine neden olacağı, doğadan çekilecek suyun bölgede iklim felaketlerinin daha şiddetli yaşanmasına neden olacak olması, santral kaynaklı uçucu küllerin bölgede tarımı, doğal yaşamı ve insan yaşamını tehdit etmesi ve onarılması mümkün olmayan zararlar meydana getireceği nedenleriyle iptal edilmelidir.

Avdan’da termik santrale karşı bir araya gelen, muhtarlar, yöre halkı ve kurumlar ÇED raporunun onaylanması halinde termik santral projesinin iptali için davalar açarak hukuki yollara başvuracaklar ve termik santral projesinin ne gibi sorunlara yol açacağını bölge halkına anlatacaklardır.

Termik santraller erken ölüme yol açmaktadır.

Bilimsel araştırmalar kömürlü termik santrallerin, yol açtığı kirlilikler yüzünden santralde çalışanlar ve çevresinde yaşayanlar başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinde rahatsızlıklara, hastalanmalara ve ölümlere yol açtığını açıkça ortaya koymaktadır.

Termik santral en yakın yerleşim Avdan’da başlayarak Denizli’yi kapsayacak şekilde bölgede akciğer ile astım hastalıklarını, kanser ve gebelerde düşük oranlarını artıracak, çocuklarda gelişim bozukluklarına yol açacak, erken ölümlere neden olacaktır.

Özellikle Covid-19 salgını, termik santrallerin zararlarının iyice ortaya çıktığı ve devlet tarafından da kabul edilerek onaylandığı süreçler olmuştur. Zonguldak’taki mevcut termik santraller kentteki korona hastalığının daha ciddi sorunlara yol açmasına neden olmuştur.

Dünyada yaşanan pandemi süreci, ülkede tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kale ve Tavas ilçelerinde ekili 165 bin dekar tarım alanının termik santral nedeni ile asit yağmurları ve kül altında kalarak tarım alanı vasfını kaybetmesi, bölgenin topoğrafyasının değişmesi tam bir çevre felaketine yol açacaktır.

Toplumsal tepkinin kararda büyük etkisi olacaktır

“Sağlıklı yaşamak” en temel insan hakkı ise, bu hakkın hayata geçmesinin sağlanabilmesi için toplumun bütün kesimlerinin dayanışma içinde öncelikle enerjinin verimli kullanılması için girişimde bulunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının gereksinim duyulan enerjinin sağlanmasındaki payının artırılmasını talep etmesi ve yeni kömürlü termik santrallerin yapımına kesinlikle karşı çıkması gerekmektedir.

Doğayı ve insan yaşamını bu derece tehdit eden, 100 yıllık etki süresine sahip termik santral politikalarına karşı koymak, endüstriyel atık ve kirlilik sonucunda yaşam alanlarının tahrip edilmesini engellemek ve küresel iklim değişikliğini durdurabilmek için mücadele bir insanlık görevidir.

Denizli kamuoyu, Avdan Termik Santrali konusunda çok net ve ortak bir tavır sergilemektedir. Bölgedeki 16 köyün muhtarı ziraat odaları ile ortak bildiri yayınlayarak termik santral istemediklerini ifade etti. Bölge halkı ayni net tavrı Denizli Milletvekilleri ve yerel yöneticilerden beklemektedir.

Tavas, Kale, Denizli halkı ve sivil toplum kurumları tarafından birlikte yürütülecek kararlı mücadele amacına ulaşacak ve Avdan kömürlü termik santral projesi iptal edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUMLAR