Denizli Ayna Haber Logo
OTOPARK YÖNETMELİĞİ 4. KEZ ERTELENDİ

OTOPARK YÖNETMELİĞİ 4. KEZ ERTELENDİ

Otopark yönetmeliğinde yapılacak olan değişiklikleri konu alan yönetmeliğin uygulama tarihi 4. Kez ertelendi. Uygulama tarihi 31 Aralık 2020 oldu.

30 Haziran 2020’de Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelikler kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin uygulama tarihi 31 Aralık 2020 olarak 4.kez ertelendi.

Belediyelerde otopark uygulamasında yapılacak değişikliklerden etkilenmek istemeyen vatandaşlar proje ve ruhsat servislerinde büyük yoğunluğa neden olmuştu.

Yönetmelik en son 31 Aralık 2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği kararı ile 30 Haziran 2020 tarihine ertelenmişti.

Hazırlanan taslak otopark yönetmeliği ile farklı nitelikteki yapılarda uygulanması zorunlu otopark uygulamalarında başlıca şu değişiklikleri içeriyor;

İdaresince belirlenecek olan bir yürüme mesafesi içinde kalmak kaydıyla otoparkın kamulaştırmaya konu olmayan başka bir parselde, yapıya ve otoparka ilişkin tapularda ayrı ayrı süresiz irtifak kurulmak, tapu kütüğünün beyanlar hanelerinde bu konuda belirtme yapılmak kaydıyla karşılanmış olması halinde de parselde karşılanma zorunluluğu aranmaz.

Otopark ihtiyacı, (1) ve (2) numaralı alt bentlere göre karşılanamayan parsellerde, ilgili idarelerce, 12 nci maddede yer alan esaslar dâhilinde bedel alınmak suretiyle otopark yeri tahsis edilerek karşılanır.

Otopark bedelinin % 25’i yapı ruhsatı verilmesi sırasında nakden, bakiyesi ise yapı kullanma izni verilmeden önce idaresince belirlenecek şekilde en çok dört taksite bölünerek ve ödendiği yıla ait miktarlara göre değerlendirilerek tahsil edilir. Yapı ruhsatı düzenleme aşamasında ödemelere ilişkin taahhütname alınır ve bu hususta tapu kütüğüne şerh düşülür; taksitle ödenecek %75'lik kısım ödendikten sonra şerh kaldırılır.

Otopark sayısı, açık tesislerde parsel alanı üzerinden, meskenlerde bağımsız bölüm brüt alanı, diğer yapılarda ise emsal hesabına konu alan üzerinden belirlenir.

Otopark zorunluluğu

-Meskenler de:

80 m2 altı her 2 daire için 1 adet

80 ila 180 m2 arasındaki her daire için 1 adet, 180 m2 üzeri her daire için 2 adet

-Ticari Amaçlı Binalarda:

-Dükkân, Mağaza, Banka yapılarında; her bağımsız bölüm için en az 1 adet olmak kaydıyla 40 m2 için

-Market, Süpermarket yapılarında 30 m2 için

-Alışveriş Merkezlerinde 35 m2 için

-Büro Binalarında her bağımsız bölüm için en az 1 adet olmak kaydıyla ve 50 m2 için

-Sauna ve Hamam yapılarında 35 m2 için 1 araç olarak olarak uygulanacaktır.

Bölge ve genel otoparklar ile AVM’lere ait otoparklarda, her 50 park yerinden en az biri elektrikli araçlara uygun olarak (şarj ünitesi dâhil) düzenlenir. Akaryakıt istasyonlarında 1.1.2023 tarihinden itibaren ilgili standartlara uygun olacak şekilde en az 1 adet elektrikli araçlar için şarj ünitesi düzenlenmiş olma şartı aranır.

 

 

 

 

 

 

 

Paylaşım :