wdwe
Denizli Ayna Haber Logo
300 YÖRÜK DERNEĞİNİN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLADI

300 YÖRÜK DERNEĞİNİN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLADI

Hafta sonu İzmir ve Antalya' ya da yapılan Yörük Türkmen Toylarında yaklaşık 300 Yörük derneğinin temsilcilerinin katıldığı 26. Uluslararası Yörük Toyu’na Denizli Yörükleri Derneği de katıldı. Toplantının sonunda 300 derneğin imzasıyla sonuç bildirgesi yayınlandı.

Denizli Yörükleri Derneği’nin katıldığı 26. Uluslararası Yörük Toyu’nda okunan bildirgede “Bilindiği üzere ülkemiz içeride ve dışarıda geleceğimizi etkileyecek birçok sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunları aşmamız ortak değerlerimizde birlikte hareket etmemize bağlıdır. Türk milletinin devletiyle milletiyle bölünmez bütünlüğü en temel değerimizdir” denildi.

Hazırlanan sonuç bildirgesi maddeler halinde sunuldu. Ayrıca “Anadolu birliğinin sağlanmasında büyük rol oynayan Anadolu erenlerinin, Alperenlerinin yolundan ayrılmadan birlik ve beraberliğin sağlanmasının yanında bölgemizde ve dünyada güçlü ve etkin bir TÜRKİYE Yörük Türkmenlerin en temel isteğidir” denildi. 300 yörük derneğinin imzası bulunan sonuç bildirgesi şu şekilde:

1 – Bir insanın anadilini konuşması evrensel bir haktır, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi dili Türkçedir.

2 – Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tek bayrağıdır.

3 – Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları Misak-ı Milli ile belirtilmiştir, asla değiştirilemez. Bu günkü sınırlarımızın dışında kalan fakat Misak-ı Milli’nin içerisindeki vatan topraklarına olan gönül bağımız güçlendirilmelidir. Misak-ı Milli sınırlarını tehlikeye düşürecek yakın çevremizdeki her türlü oldubittiye asla müsaade edilmemelidir.

4 – Türkiye Cumhuriyeti ile diğer Türk devletleri ve akraba topluluklarla arasında ortak alfabe çalışmaları neticelenmeli, Türkçemizin bilim dili olarak kullanılması yaygınlaştırılmalıdır.

5 – Demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlı kalmak kaydı ile kazanılmış demokratik haklardan doğan yasal gücü, terör örgütlerine maddi ve manevi anlamda servis eden her kim olursa olsun, demokratik kazanımları elinden alınmalı ve devletin her türlü imkânlarından men edilmelidir.

6 – Önceki yıllarda devletimizin iyi niyetli yaklaşımlarından yararlanarak mevzi kazanan terör örgütlerinin, halkın üzerinde kurduğu baskılar neticesinde, evlatlarını teröristlere kaptıran aileler, devletimizin teröristlere göz açtırmamasıyla birlikte terör örgütlerine kafa tutar hale gelmişlerdir. Milletçe terör örgütlerine kafa tutan ailelere desteğimiz tamdır.

7 – Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün evrensel değerlere dayalı bir dünya devleti olarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir sosyal gruba, cemaate ve tarikata emanet edilemez.

8 – Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ortadoğu’da siyasi ve askeri olarak varlığını güçlendirerek devam ettirmelidir. Bu anlamda devletimizin net bir şekilde yanındayız.

9 – Tarımda milli tohuma dayalı üretime geçmeliyiz.

10 – Ormanların gerçek sahibi olan Yörüklerin ormanlardan ayrı bırakılmasıyla, başta orman yangınları olmak üzere birçok olumsuz gelişmeler sürekli olarak gündeme gelmektedir. Ormanlarımız, asli sahibi olan Yörüklere açılmalı ve olumsuzlukların giderilmesi sağlanmalıdır.

11 – Konargöçer Yörük yaşamı teşvik edilmeli, Yörük yaşam biçimi ve kültürü somut olmayan kültürel miras kapsamında korunmaya alınmalıdır.

12 –Esnaf ve sanatkârların durumu ahilik ilke ve geleneği kapsamında yeniden değerlendirilmeli, esnaf ve sanatkârlar bu kapsamda eğitilmeli ve geliştirilmeleri sağlanmalıdır.

13 - Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerinde olduğu gibi, madenlerin millileştirilmesi önem arz etmektedir.

Paylaşım :