Denizli Ayna Haber Logo
Denizli’deki Hassas Nitelikteki Alanlara Denetleme

Denizli’deki Hassas Nitelikteki Alanlara Denetleme

Denizli’de hassas nitelikteki alanlar idari ve teknik personellerin katılımıyla denetlendi.

     06.03.2019 – 07.03.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden Bakanlık Denetçileri ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İdari ve Teknik personellerinin katılımıyla Denizli’de bulunan doğal sit alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde halen kaçak durumda bulunan yapılar ile 31.12.2017 tarihinden sonra inşaa edilen ve imar barışından faydalanan yapılar denetlenerek rapor edildi.

           

       Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talimatıyla, ülke genelinde sorumluluk sahalarında bulunan hassas alanların (doğal sit alanlar, özel çevre koruma bölgeleri) denetimleri sürdürülmekte olup, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun aykırı yapılaşmalar ile ilgili ceza ve kovuşturmaya ilişkin hükümler titizlikle uygulanmakta.

 

Paylaşım :