wdwe
Denizli Ayna Haber Logo
Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir: Sultan Murat Camii

Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir: Sultan Murat Camii

Pamukkale Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan Doç. Dr. Devrim Alkaya Facebook’ta kurduğu “Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir” sayfası ile Denizli’nin tarihini vatandaşlarla buluşturuyor. Alkaya’nın on altıncı durağı ise, Honaz’da bulunan Sultan Murat Camii oldu.

Denizli’nin tarihi ile ilgili bilgiler güncellenmekte. Bulunan kalıntılar, tarihi bulgular Denizli’nin sanıldığından daha eski yerleşim yerlerinden biri olabileceğini ispatlar nitelikte. Ayna Haber olarak, Denizli’de tarihi değer olan ve Honaz ilçesinde bulunan Sultan Murat Camii’ni işledik.

 

HONAZ’IN TARİHİ

Honaz'ın tarihçesi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Verimli toprakları, ekonomik zenginlik gösteren iklimi, yer altı zenginlikleri, jeolojik yapısı; Honaz'ın diğer Ege toprakları gibi çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmasında en büyük etkendir. Ve yine Honaz'ın Frigia ile Karia bölgelerini ayırması, savunmaya elverişli bir konumda olması; bütün medeniyetlerin dikkatini Honaz'a çevirmesine neden olmuştur. Frigia, Lidya, Helenizm, Bergama, Roma, izans,Selçuklu, Osmanlı kültür ve tarihinin izlerini taşımaktadır. Türklerin Anadolu'ya gelişinden sonra Bizans ve Türkler arasında birkaç kez el değiştiren kent, 1207 yılından itibaren Türk egemenliğine geçmiştir. Beylikler döneminden sonra, Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı egemenliğine girmişse de Timur badiresinden sonra, bir süre tekrar Germiyanoğulları'na geçmiş, 1428'den itibaren de tekrar Osmanlı Devleti'nin Anadolu Beylerbeyliği'ne bağlı bir liva ve sancak merkezi olmuştur. Honaz'da idari bakımdan köklü değişiklik 20. yy başlarında gerçekleştirilmiştir. 1914 yılında belediyenin kurulmasıyla resmi hizmetler de artmaya başlamıştır. 1987 yılına kadar Denizli İline bağlı bir nahiye olan Honaz, 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla ilçe statüsüne kavuşmuştur.

HONAZ SULTAN MURAT CAMİİ

Yapı oldukça harap durumda. XV. yüzyılda Osmanlı Sultanı II Murat tarafından inşa ettirildiği kabul edilmekte. Duvarlarının büyük bölümü ve örtüsü yıkılmış. Güney-kuzey doğrultuda eğimli bir arazi üzerinde yer alan cami, bugünkü şekliyle kare planlı bir harimden ibaret. Harimin kuzey-batı köşesindeki tromp ve kubbe yuvarlağından bugüne ulaşabilen bölüm, üst örtünün kubbe olduğunu göstermekte. İnşa malzemesi olarak duvarlarda kabayonu taş, moloz taş ve tuğla, tromplarda tuğla, kasnakta ve kubbede ise dönüşümlü olarak yerleştirilmiş kabayonu taş ve tuğla kullanılmış. Harim bugün moloz yığınlarıyla dolu. Özellikle kuzey-batı köşedeki duvarlarda kalan izlerden duvarların sıvalı ve beyaz badana olduğu anlşılmakta. Güney duvarının ortasında yer alan mihrap kabayonu taşla inşa edilmiş. Beşgen kesitli mihrap nişi sivri kemer şekilli bir kavsara ile örtülü.

Kaynak: Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir.

Paylaşım :