Denizli Ayna Haber Logo
Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir: Süleyman Sarızeybek Türbesi

Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir: Süleyman Sarızeybek Türbesi

Pamukkale Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan Doç. Dr. Devrim Alkaya Facebook’ta kurduğu “Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir” sayfası ile Denizli’nin tarihini vatandaşlarla buluşturuyor. Alkaya’nın 31. durağı ise, Süleyman Sarızeybek Türbesi oldu.

SÜLEYMAN SARIZEYBEK TÜRBESİ:

Karahüyuk afşarı (Afşar) türbesi, bayramlarda kurulan salıncagi, siyrat gelenegi ile çok özel bir köyümüzdür.

Karahöyükavşarı köyü İtik(Iscak) Tepesinde, eski mezarlık içinde, köye 300 metre uzaklıktadır. Türbe, dört köşe, taş çağıl şeklinde örülmüş, üstü kiremit örtülü, penceresi bulunmayan basit kapılı bir yapıdır.

Bakımsız, sergisiz, sıvasız olup, bina özelliği yoktur. Türbe içinde bulunan üç mezardan birisinin Süleyman Sarızeybek'e, diğerinin eşine, sonuncusunun ise kızına ait olduğu bilinmektedir. Mezar uzunluğu 2,25 metredir.

Türbe vasfı kaybolmak üzeredir Kitabesi yoktur. "Zühtü" adıyla da anılmaktadır. H. 745/M. 1345-6 Gölhisar Sultanı Mehmet Çelebi'nin emri ile Germiyanoğullarına karşı harekete geçen Karadağ Baba'nın uç beylerinden olduğu, Avşar Oymağı'na mensup olup, Karahöyükavşarı köyünün kurucularından olması nedeniyle köye isminin bu nedenle verildiği, Elmadağı'nda medfun "Işık Süleyman" ile akraba olup, Karaağaç Baba sülalesinden olduğu ve çevrede ilk emniyet teşkilatının "İleri Karakol" kurucusudur. Acıpayam Ovası'nın fethinde Karaağaç Baba ile birlikte bulunmuş ve uç beyliği görevini yapmıştır. Türbe binası daha sonraki yıllarda yaptırılmıştır.

KÖYÜN KURULUŞ VE TARİHÇESİ:

Acıpayam ve Serinhisar ilçelerine 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türkistan’dan Anadolu’ya gelen Oğuz boyları oymaklar halinde yerleşmeye başlamışlardır. Ali Vehbi tarafından kaleme alınan Acıpayam isimli kitapta bölgenin tarihi hususunda şu tespitlere yer verilir. Horasan’dan gelen Oğuz boylarından Avşar oymağına mensup Karaağaç Baba’nın önderliği altındaki bir obanın Eşeler Yaylası’nın batı eteklerinde ve Kumkısık sırtlarına bitişik olan düzlükteki Kumavşarı’nda, bunlardan diğer bir kolunda Elma Dağı’nın batısındaki Karahüyükavşarı’nda yerleştikleri bu köylerin aynı adı taşıdıklarından anlaşılmaktadır.

Adını sevdiğim Afşar Beyleri

Size bir vezirlik yakışıp durur

Topla dizginini tanı kendini

Karşıda Germiyanlar bakışıp durur

Afşar beyi derler bize ezelden

Bülbül yuva yapmış gülden ezelden

Bizim bahçemize yad eller gireliden

Dosta yollayacak güllerimiz kalmamış

Sarı topraklar gitmesin tez elden

Hani benim ekmeğimi yiyenler

Samur kürkümle kır atıma binenler

Germiyanlar fermanına uyup ta

Dövüşelim Afşar beyi diyenler

Kahramanlar diyarında şaştılar

Şafak söküp gün doğmadan kaçtıla

Çekilen bayrağını oyuncak mı sandın

Afşar beyini kancık mı sandın

Kaçmayın dövüşelim der Afşar Beyleri

Bu konuda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte köyün kurucusu Oğuz Boyları’nın Afşar boyundan Süleyman Sarı Zeybek’tir.Aşiretin esas lideri olan ve Acıpayam ovasına adını veren Karaağaç Baba ise halen Kumafşarı Kasabası’nda yatmaktadır. Yeşilyuva’daki Beyazıt Han, Karahöyükafşarı’ndaki Süleyman Sarı Zeybek ve Karaağaç Baba’nın birbirleriyle yakın akraba oldukları tahmin ediliyor. Türk Devletlerinde Hakanlar dört aşiretten çıkmıştır.Bunlardan biride Afşar aşiretidir. Afşar boyunun da liderlik mücadelesinden vazgeçmemesi sebebiyle Osmanlı Devleti Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından Anadolu’nun her yerine dağıtılmıştır.Osmanlı Devleti’nde Lale Devri’nin yaşandığı 1730 yıllarında İran’da Devletin başında bulunan Nadir Şah, Afşar aşiretine mensuptu.Bugün İran Müziğinde Afşarı makamı bile vardır.Bazı tarihçiler Osmanlı Devleti’ni en çok uğraştıran Karaman Beyliği’nin de Afşar aşiretiyle bağlarının olduğunu ileri sürerler. Germiyan Beyliği ise katıksız Afşar boyundandır; ancak ne garip tecellidir ki,Acıpayam ovasına yerleşen Afşar Aşireti en büyük mücadelesini yine Germiyan oğullarına karşı vermiştir. Bunun en güzel delili Afşar Beyleri türküsünün sözleridir.

Köyün adının Karahöyükafşarı olmasını sebebi Karahöyük Köyüne yakın olmasıdır. 2018 yilunda köyun adi Afşar olarak değiştirilmiştir. Kum- kısığına yakın olması sebebiyle diğer Afşar köyüne de Kumafşarı denilmiştir. Eski istatistiklerde Karahöyükafşarı’nın daha büyük olmasına rağmen bugün Kumafşarı daha çok gelişme göstererek nüfusunu artırmış ve belediyelik olmuştur.Afşar veya Avşar şeklinde söylenmesinin hiçbir mahsuru yoktur; çünkü tarihi kaynaklarda her iki şekilde söylenmektedir.

Acıpayam bölgesine gelen gezginlere, Denizli tarihini merak edenlere mutlaka gezmeleri önerilir. Bir kurban bayramında 2. bayram günü Afşara gidin, paylaşmanın, coşkunun, birlikteliğin güzelliğini yerinde yaşayın.

 

 

 

 

 

Paylaşım :