Denizli Ayna Haber Logo
Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir: Kızılcabölük Hieronu ( Anıtsal mezarı)

Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir: Kızılcabölük Hieronu ( Anıtsal mezarı)

Pamukkale Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan Doç. Dr. Devrim Alkaya Facebook’ta kurduğu “Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir.” sayfası ile Denizli’nin tarihini vatandaşlarla buluşturuyor. Alkaya’nın onbirinci durağı ise, Kızılcabölük’te bulunan Kızılcabölük Hieronu ( Anıtsal mezarı) oldu.

Denizli’nin tarihi ile ilgili bilgiler güncellenmekte. Bulunan kalıntılar, tarihi bulgular Denizli’nin sanıldığından daha eski yerleşim yerlerinden biri olabileceğini ispatlar nitelikte. Ayna Haber olarak, Denizli’de tarihi değer olan ve Kızılcabölük’te bulunan Kızılcabölük Hieronu’nu işledik.

 

Görüntünün olası içeriği: açık havaKIZILCABÖLÜK  TARİHİ:

Kızılcabölük, Aydın - Karacasu - Muğla yol güzergahında 1912 yılında kasaba olmuş, yaklaşık 6.000 nüfuslu bu şirin kasaba köklü bir tarihe sahiptir.

Ataları, Kayı kolunun Üçok boyundandır. Orta Asya’dan göç etmişlerdir. Beyin üç oğlundan biri Kızılhisar (Serinhisar) yönüne giderek burada yerleşmiş, ikinci oğlu Tavas Kızılca Kasabası’nda kalmış, Bey ile üçüncü oğlu da Kızılcabölük Kasabasının temellerini atmışlardır.

Kızılcabölük, önceleri dağınık bir yerleşim düzenine sahipmiş.Çobanlıkla geçinen halk, oba denilen 7-8 bölükte yaşarmış. Zamanla buralara hırsızlar dadanmış. Halkın dirlik ve düzenliği bozulmuş. Can ve mal güvenliği kalmamış. Bu durumdan rahatsız olan halk,zamanın Muğla valisi Cevher Paşa’ya şikayet etmişler. Cevher Paşa Kızılcabölük’te incelemelerde bulunmuş. Halkın şikayetlerinin giderilmesi için bir yerde toplanmasını istemiş. Günümüzde de kullanılan Kavak Camii’ni yaptırtmış. Dağınık olan halk zamanla bu camiinin etrafında toplanmaya başlamış ve bugünkü Kızılcabölük Kasabasının temelleri böylelikle atılmıştır.

Görüntünün olası içeriği: açık havaYaşlılardan ve yazılı kaynaklardan edinilen bilgilere göre kasabanın adı hakkında çeşitli bilgiler ve söylentiler vardır.Bu bilgiler ve söylentiler değerlendirilince hepsi aynı noktada birleşmektedir.

1.Kasaba kurulurken dağınık olarak kurulmuş. Bunlara “Bölük” denilmiş. Bu bölükler kırmızı (kızıl) topraklı yerlerde yerleşmişlerdir. O nedenle kızıl topraklıların yerleştiği yer anlamına gelen “KIZILCABÖLÜK” adı verilmiştir.

2.Nineler, başlarını kırmızı bir örtü ile örterlermiş. Dedeler ve diğer erkekler de başlarına kırmızı fes giyerlermiş. Kırmızı börgülülerin, başlıklıların yaşadığı yer anlamına gelen “Kızılbörgü”, ”Kızılbörklü” adları ile anılmış. Bu adlar zamanla “KIZILCABÖLÜK” şeklini almıştır.

Kasaba idari yönden 1883 yılına kadar Muğla Menteşoğulları beyliğince kalmış ve 1883 yılında yapılan bir yönetim değişikliği nedeniyle Tavas İlçeleriyle birlikte Denizli iline bağlanmıştır.

Kasabanın kuzey kısmında mevcut ve halen kazı işlemleri tamamlanamamış (Heraklia - Salbase Hieronu) ve Ören tepesi her yıl yüzlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.

 

Kızılcaböluk Hieronu ( Anıtsal mezarı)

Ören Sırtı ve Kocapınar mevkii diye adlandırılan yerdedir. Salbacos (Babadağ) dağının sırtında yer alan Hieron dikdörtgen şeklindedir. Dört tarafını plakalardan oluşan kabartmalar çevirir. Kabartmalarda Armetis, Apollon, Pan, Dionysos ve Herakles ile ilgili mitolojik sahneler işlenmiştir. Milattan sonra 1. yy Roma Dönemi'ne aittir. Üçgen alınlıklarda 12 burcu temsil eden simgeler yer almaktadır. Aphrodisias'lı ustalar tarafından yapılmıştır. Yörenin ileri gelen bir yöneticisine ait bir anıt mezardır. Burada mezar sahibi kendini tanrılarla birlikte göstererek tanrılara yakınlığını anlatmaya çalışmıştır. Hieron'un yer aldığı Höyüğün eteklerinde neolitik döneme ait el aletleri bugün Pamukkale Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.

Görüntünün olası içeriği: açık hava

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, ayakta duran insanlar, dağ, gökyüzü, açık hava ve doğa

 

 

Paylaşım :