wdwe
Denizli Ayna Haber Logo
Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir: Heraklia Salbace Antik Kenti

Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir: Heraklia Salbace Antik Kenti

Pamukkale Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan Doç. Dr. Devrim Alkaya Facebook’ta kurduğu “Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir” sayfası ile Denizli’nin tarihini vatandaşlarla buluşturuyor. Alkaya’nın on beşinci durağı ise, Tavas’ta bulunan Heraklia Salbace Antik Kenti oldu.

Denizli’nin tarihi ile ilgili bilgiler güncellenmekte. Bulunan kalıntılar, tarihi bulgular Denizli’nin sanıldığından daha eski yerleşim yerlerinden biri olabileceğini ispatlar nitelikte. Ayna Haber olarak, Denizli’de tarihi değer olan ve Tavas ilçesinde bulunan Heraklia Salbace Antik Kenti’ni işledik.

TAVAS’IN TARİHİ

Tavas, tarihi bakımdan eski ve önemli yerleşim yerlerinden biridir.1883 Yılında Denizli Sancağına bağlı İlçe olmuş ve 1890 Yılında da Belediye kurulmuş. Yörede insan yaşamı M.Ö 5000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Tavas tarihi süreç içinde Yunan, Roma, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğunun sınırları içinde kalmış. İlçemize bağlı bazı köy ve kasabalarda Yunan, Roma ve Bizans devrine ait tarihi eserlere rastlanmakta.


Türklerin yöreye gelişi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu komutanlarından Afşin Bey'in Malazgirt Savaşı öncesindeki keşif harekatlarından birinde Honaz yakınlarına kadar geldiği bilinmekte. 12. yüzyılın başlarında Türkler Anadolu’ya iskan amaçlı akınları esnasında Selçuklu komutanlarından Cafer Paşa komutasındaki Mirza Bey Tabea'yı fethetmiş. 14. yüzyıl gezgini İbn Batuta ve Evliya Çelebi yöreyi Davaz şeklinde anmakta.


13. yüzyıl sonlarına kadar Anadolu Selçuklu Devleti hakimiyetinde kalan Davaz yöresinde, 1243 yılındaki Kösedağ Savaşından sonra Selçukluların zayıflamaya ve dağılmaya yüz tuttuğu dönemde Babadağ'ın güneyindeki, şimdiki Tavas ve Kale ilçelerinin sahalarını kaplayan Tavas ovasında Tavas Beyliği kurulmuş.

HERAKLİA SALBACE ANTİK KENTİ

Herakleia Antik Kenti, Denizli’nin Tavas ilçesi, Vakıf Köyü sınırları içinde yer alıyor. Bugün antik kentin bir kısmının üzerinde köy yerleşimi bulunuyor. Kent, Tabae (Davaz) Ovası’nın kuzey-doğu sonunda Salbacos (Babadağ) dağ silsilesinin eteklerinde Vakıf Köyünün bulunduğu alanda. Antik kentin yönetim alanı, Aphrodisias’a komşu olarak küçük Timelos nehri tarafından sınırlandırılmış. Bu nedenle hem Aphrodisias’ın hem de Herakleia’nın nehir tanrısı Timelos’tur. Bu tanrı her iki antik kentin Roma İmparatorluğu sikkeleri üzerinde gösterilmiş. Kent adı Sikkeler üzerinde HERAKLEOTON olarak geçmekte. Adından da anlaşılacağı üzere kent yarı tanrı kahraman Herakles adına kurulmuş.

Antik kentin, bugüne kadar hiç araştırılmadığı için, ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmemekte. Ancak kentte ele geçen sikkelerin en erken tarihlisi M.Ö. 1. yy’dan daha geriye gitmemekte. Bu da kentin Hellenistik dönemde kurulmuş olduğunu göstermekte.
 

Antik dönemde Karia Bölgesi sınırlarında yer alan Herakleia Salbace, Roma Dönemi öncesi yönetim birliği olarak Alabanda Conventus’ una dahil edilmiş. Roma dönemin de ise Aphrodisias yönetim birliğine dahil olmuş. Bizans döneminde M.S. 5.yy’ da tüm bölge kentlerinde olduğu gibi antik kentin etrafı sur duvarıyla çevrilmiş. Bizans döneminden sonra 12.yy’ dan itibaren bölge Türklerin eline geçmiş.

 

 

Paylaşım :