Denizli Ayna Haber Logo
Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir: Gevher Paşa Camii  

Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir: Gevher Paşa Camii  

Pamukkale Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan Doç. Dr. Devrim Alkaya Facebook’ta kurduğu “Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir” sayfası ile Denizli’nin tarihini vatandaşlarla buluşturuyor. Alkaya’nın 20. durağı ise, Kale Gevher Paşa Camii oldu.

Camii bugün restore edilmiş durumda. Ama bugünlere kolay gelmedi. Denizli Mimarlar Mdası caminin restore edilmesi için geçmişte büyük çaba harcadı. Mimar Süleyman Boz'un emeklerinin ve o günün idarecilerinin emeği büyük. Fotoğraflarda ilk hali, restorasyon çalışmalarının haberleri ve son halini görebilirsiniz. (Gevher=Cevher )

Görüntünün olası içeriği: gökyüzü, dağ, bulut, açık hava ve doğa

 

Gevher Paşa Camii

Denizli-Muğla karayolu güzergâhındaki Tabae Ören Yeri içinde bulunan Cevher Paşa Camii dikdörtgen planlı, kuzey tarafında son cemaat yeri, kuzeybatı köşesinde minaresi yer almaktadır.

Harimin doğu ve batı duvarında dörder, güney ve kuzey tarafında ikişer pencere açılmıştır. Dikine dikdörtgen formlu pencerelerin etrafı kesme taşla çevrelenmiş olup, üzeri sağır kemerle dekore edilmiştir. Son cemaat yerinin kuzey batısına bitişik minarenin kürsü kısmı yüksek tutularak caminin çatı seviyesine getirilmiştir. Kesme taşla kaplı minarenin birinci şerefesinin üzerindeki petek kısmından itibaren eski yıllarda yıkılmış olduğundan üzeri metal külahla örtülerek bodur bir minare görünümü kazandırılmıştır.

Görüntünün olası içeriği: gökyüzü, bulut ve açık hava

 

Caminin haremi dörder adet ahşap iki sütun sırasıyla üç sahına ayrılmıştır. Sütunların üzerine antik kompozit başlıklar yapılarak kalem işi teknikle boyanmıştır. Harimin kuzey bölümünde ise altı adet ahşap sütunun taşıdığı mahfil yer alır. Bu sütunlar da harimin diğer sütunları gibi dekore edilmiştir.

Mihrabı niş şeklinde olup içinde dökümlü perde ve ortada mizan terazisi işlenmiştir. Mihrabın üzerinde ise bitkisel motifli üçgen alınlık oluşturulmuştur. Harimin duvarlarında kare ve daire şeklinde boya ile panolar oluşturulmuş, içi yazı ve bitkisel geometrik desenlerle süslenmiştir.

Son cemaat yerinde altı adet ahşap sütun dizisi yer alır. Sonradan dışa karşı kapatılmıştır. Son cemaat yerinin iki tarafından ahşap merdivenle mahfile geçiş sağlanır. Son cemaat yerinden harime yuvarlak kemerli bir giriş kapısından geçilir. Kapının üzerindeki yazı bandında Hicri 1235 tarihi okunmaktadır. Bundan başka duvarlarda yazı panoları oluşturulmuştur.

Görüntünün olası içeriği: açık hava

Görüntünün olası içeriği: iç mekan

Görüntünün olası içeriği: bulut, gökyüzü ve açık hava

Fotoğraf açıklaması yok.

 

Paylaşım :