Denizli Ayna Haber Logo
Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir: Don Baba Türbesi

Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir: Don Baba Türbesi

Pamukkale Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan Doç. Dr. Devrim Alkaya Facebook’ta kurduğu “Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir.” sayfası ile Denizli’nin tarihini vatandaşlarla buluşturuyor. Alkaya’nın on üçüncü durağı ise, Acıpayam bölgesinde bulunan Don Baba Türbesi oldu.

       Denizli’nin tarihi ile ilgili bilgiler güncellenmekte. Bulunan kalıntılar, tarihi bulgular Denizli’nin sanıldığından daha eski yerleşim yerlerinden biri olabileceğini ispatlar nitelikte. Ayna Haber olarak, Denizli’de tarihi değer olan ve Acıpayam bölgesinde bulunan Don Baba Türbesi’ni işledik.

Acıpayam’ın Tarihi

Acıpayam da ilk yerleşim tarihinin M. Ö. 2000 li yıllara kadar gittiği kesindir. Diokayseria’nın tarihinin daha da eski olduğunu biliyoruz.

M.Ö. 1500 yıllarında Bölgede Hititleri görüyoruz. 200 ya da 300 yıl kadar hüküm süren Hitit Egemenliğinden sonra Acıpayam ve yöresi, 1200 yılında İyonların Egemenliğine geçti. 800 yılında ise Lidyalılar hüküm sürmeye başladı. 456 yılında Persler in, 440 yılında ise Büyük İskender in Ordularınca Makedonya topraklarına katıldı. Sürekli el değiştiren Acıpayam ve yöresi 200 yılında Makedonya İmparatorluğunun dağılmasından sonra Güney ve Honaz İlçelerinin olduğu yerde şehirler kuran Seleikosların eline geçti. Fazla uzun ömürlü olmayan bu devletlerden sonra, diğerlerine göre daha uzun süreli Hükümranlık yapacak olan Roma İmparatorluğu 133 yılında Acıpayam ve çevresini ele geçirdi. Milattan sonra 395 yılında Roma İmparatorluğunun parçalanmasından sonra, Acıpayam ve çevresi Doğu Roma İmparatorluğunun Egemenliğine geçti. Doğu Roma’nın da dağılmasından sonra Bizans hakimiyetine geçen Acıpayam 1195 yılından itibaren Türk Egemenliğine geçmiştir.

DON BABA TÜRBESİ

Anadolu Selçuklu Devleti zamanında bölgelerin korunması için gönderilen bir uç beylerinden birisiymiş. Don Baba’da Acıpayam bölgesi için gönderilmiş.

Asıl adı Dona Baba olarak geçmesine rağmen ağız alışkanlığı ve söylenme kolaylığı nedeniyle Don baba olarak gelmiş. Eski Türkçede Dona kelimesi elbise anlamına gelmektedir.

Türbe binasına girdiğinizde yatır kısmının orijinal mezar taşını görebilirsiniz.

Ama asıl önemli olan; türbe bahçesindeki mezarlardan birisinde kullanılan devşirme malzemenin üzerinde bulunan taştır.

Bu taş sayesinde Türklerin, Anadolu’ya girişini 1071 Malazgirt savaşından öncesine dayandığını söyleyebiliriz.

Bu taşın üzerinde bulunan mühür sayesinde Oğuzların Kayı boyunun çok daha önceleri Acıpayam bölgesine gelmişler ve Oğuzlar köyünde Türk Mezarları bulunuyor.

Kaynak:  Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir.

Paylaşım :