Denizli Ayna Haber Logo
Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir: Baklan Hüsamettin Gazi Dede Türbesi

Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir: Baklan Hüsamettin Gazi Dede Türbesi

Pamukkale Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan Doç. Dr. Devrim Alkaya Facebook’ta kurduğu “Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir.” sayfası ile Denizli’nin tarihini vatandaşlarla buluşturuyor. Alkaya’nın dokuzuncu durağı ise, Baklan’da bulunan Hüsamettin Gazi Dede Türbesi oldu.

Denizli’nin tarihi ile ilgili bilgiler güncellenmekte. Bulunan kalıntılar, tarihi bulgular Denizli’nin sanıldığından daha eski yerleşim yerlerinden biri olabileceğini ispatlar nitelikte. Ayna Haber olarak, Denizli’de tarihi değer olan ve Baklan’da bulunan Hüsamettin Gazi Dede Türbesi’ni işledik.

Baklan Tarihi

Kesin bir tarih verilemese de, Baklan’ın 1200 yıllarında Anadolu Selçuklu Devleti zamanında kurulmuş olduğu tahmin edilmektedir. Horasan Beylerinden Abdi Bey, 12 çadırı ile gelerek buraya yerleşmiştir. Bir rivayete göre içlerinde birinin nereye yerleşeceğiz demesi üzerine Abdi Bey ovayı göstererek ‘Bak- alana’ demiş ve ondan sonra İlçenin adı “Baklan” olmuş, diğer bir rivayete göre de, Baklan Arapça’da zahire ambarı manasına geldiğinden ovaya atfen Baklan denilmiştir. Daha sonra Anadolu Selçuklu Uç Beylerinden Hüsamettin Bey (Dede) gelerek yerleşmiş, çarpışmalar sırasında ölen Hüsamettin Bey’e yakınları tarafından bugün hala ayakta duran türbe inşa edilmiştir. Daha sonra Hüsamettin Dedenin adını yaşatmak amacıyla buraya Dedeköy adı verilmiştir. Baklan 1867 yılında kaza olmuş, adliye teşkilatı kurulmuştur.1885 yılında kaza teşkilatı kaldırılarak nahiye haline getirilmiştir. 1930 yılında adliye ve belediye de kaldırılmıştır.1953 yılında belediye yeniden kurulmuştur. 1955 yılında bir kez daha adliye kurulmuş ise de 1960 yılında adliye kaldırılarak, nahiye statüsüne döndürüldükten sonra merkezin adı Dedeköy olarak değiştirilmiştir. 20 Mayıs 1990 yılında ise Nahiyemiz yeniden ilçe statüsüne kavuşmuştur. İlçe Merkezinin adı da Baklan olmuştur.

Hüsamettin Gazi Dede Türbesi

Hüsamettin Gazi Dede Türbesi; Baklan İlçesi Eski Mezarlığı içerisinde bulunmaktadır. 8x8 m. ölçüsünde ve kare planlıdır. Duvarlar kesme blok taşlardan örülmüş, yer yer muntazam iki renkli taşlar kullanılmıştır. Türbenin giriş cephesinde portalın iki yanında yuvarlak kemerli birer penceresi vardır. Yan cephelerde ise altta ve üstte birer pencere bulunmaktadır. Üstteki pencereler bal peteği alçı şebekelidir. Portal duvar yüzeyinden ileriye doğru çıkıntı yapmakta, basık kemerli kapı girişi sivri kemerli dar bir eyvan şeklinde çevrelenmektedir. Sivri kemerli bölümü dikdörtgen düz kaval silmeler çevirir. Kemerin altında düz bir kitabe panosu vardır. Fakat kitabe üzerindeki yazı geçen 20. yüzyıla ait olmalıdır. Portalın üzerinde iki yanında birer konsol taşı bulunmaktadır. Türbe içerisinde dört adet sanduka vardır. Sandukaların üzerleri ve zemin, çeşitli dokuma eşyaları ile örtülmüştür. Duvarlar ve kubbe, sıva kaplıdır. Yapının kapı kanatları ahşaptır. Güney cephesinde penceresi yoktur. Ön bölüm ise blok taş döşeli olup, üç cephesi dört metre kadar uzaklıkta çevre duvarı ile kapatılmıştır.

 

KAYNAKÇA: DENİZLİ MUHTEŞEM BİR TARİHE SAHİPTİR

 

 

Paylaşım :