Denizli Ayna Haber Logo
Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir: Apollonia Antik Kenti

Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir: Apollonia Antik Kenti

Pamukkale Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan Doç. Dr. Devrim Alkaya Facebook’ta kurduğu “Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir.” sayfası ile Denizli’nin tarihini vatandaşlarla buluşturuyor. Alkaya’nın yedinci durağı ise, Tavas’ta bulunan Apollonia Salbace Antik Kenti.

Her geçen gün Denizli’nin tarihi ile ilgili bilgiler güncellenmekte. Bulunan kalıntılar, tarihi bulgular Denizli’nin sanıldığından daha eski yerleşim yerlerinden biri olabileceğini ispatlar nitelikte. Ayna Haber olarak, Denizli’de tarihi değer Tavas’ın Apollonia Salbace Antik Kenti’ni işledik.

Tavas, tarihi bakımdan eski ve önemli yerleşim yerlerinden biri. 1883 Yılında Denizli Sancağına bağlı İlçe olmuş ve 1890 Yılında da Belediye kurulmuş. Yörede insan yaşamı M.Ö 5000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Tavas tarihi süreç içinde Yunan, Roma, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğunun sınırları içinde kalmış. İlçeye bağlı bazı köy ve kasabalarda Yunan, Roma ve Bizans devrine ait tarihi eserlere rastlanıyor.

APOLLONİA ANTİK KENTİ

Apollonia Antik Kenti ve Medet Höyüğü, Denizli ili, Tavas ilçesinin 7 km batısında düz bir ova üzerinde kurulan Medet köyü yerleşim alanı içinde yer alıyor. Tavas ovasının en verimli arazileri üzerinde kurulan Apollonia, batıda Tabae yolu ile Caria bölgesine, güneyde Sebastopolis yolu ile Likya bölgesine, doğuda Tavas yolu ile Likya bölgesiyle Frigya bölgesine ulaşımı bulunan antik kentlerden birisi.
Apollonia kentinin kuruluşu ile kesin belgeler bulunamamış. Ancak höyük buluntuları incelendiğinde ilk yerleşimin Tunç çağlarına kadar uzandığı ve kesintisiz olarak devam ettiği görülmekte. Kentin Apollonia adını, Hellenistik dönemde aldığı ve en görkemli dönemini de Roma çağında yaşadığı anlaşılmakta. Hadrianus dönemine ait Apollon tapınağının temelleri ve yazıtlar günümüze kadar ulaşmış. Kentin MÖ. I. YY. ve MS. I. YY.'lar arasında kendi adına sikke bastırdığı ve sikkeler üzerinde tanrısal motiflerin olduğu görülmekte.

Apollonia Salbace Antik Kenti Kaya Mezarları Medetten Ulukente giderken yolun solunda bulunuyor.

Kaynakça: Denizli Muhteşem Bir Tarihe Sahiptir

 

Paylaşım :