Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

29 ildeki vergi daireleri için yeni karar!

Tasarruf tedbileri kapsamında bugün Resmi Gazete’den yeni bir karar alındığı duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevcut defterdarlıklar kapatılırken ver…

Tasarruf tedbileri kapsamında bugün

Tasarruf tedbileri kapsamında bugün Resmi Gazete’den yeni bir karar alındığı duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevcut defterdarlıklar kapatılırken ver…

1 Eylül’den itibaren vergi daireleri ve defterdarlıklar arasında yapılan büyük değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevcut defterdarlıklar kapatılarak vergi daireleri başkanlıklarının adı “defterdarlık” olarak değiştirildi. Yeni düzenleme ile birlikte illerde yeni defterdarlıklar oluşturulurken, bunlar Gelir İdaresi’ne bağlanacak. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde alınan bu karar, 1 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu değişikliklerle vergi yönetimi ve maliye bürokrasisinde önemli yapısal dönüşümler gerçekleştirilmiş olacak. İşte detaylar…

vergi

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ  İLE VERGİ DAİRELERİNİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf sağlama amacıyla bir dizi önlemi içeren sunumunda önemli değişiklikleri duyurmuştu. Bu değişiklikler arasında idari genişlemenin sınırlandırılması, kamu idarelerindeki mükerrer yapılanmaların önlenmesi, bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi ve taşra teşkilatının etkinlik temelinde gözden geçirilmesi bulunuyordu. Örneğin, birçok ilde hem defterdarlıklar hem de vergi dairesi başkanlıkları olan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yapıları birleştirme kararı almıştı.

Bugün ise bu tasarruf adımlarından bir yenisi atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı, defterdarlıklar ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi dairesi başkanlıklarını tek çatı altında toplamak amacıyla yeniden yapılandırıldı. Bu değişiklik, “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taşra teşkilatındaki hizmetler artık Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı defterdarlıklar aracılığıyla sunulacak. Defterdarlıkların görev ve fonksiyonları, vergi hizmetlerinin ağırlıklı olarak sunulduğu bir yapıda yeniden düzenlendi. Bu adım, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in daha önce kamu yönetiminde verimlilik ve tasarruf sağlama hedefleri doğrultusunda açıkladığı politikaların bir parçası olarak hayata geçirildi.

vergi daire

Yeni düzenlemeyle birlikte, ilgili birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve maliyetlerin azaltılması hedefleniyor. Ayrıca, vergi idaresinin daha etkin bir şekilde işleyişini sağlamak amacıyla yapısal bir yeniden yapılanma süreci başlatıldı. Bu süreçte, hem vergi dairesi başkanlıklarının hem de defterdarlıkların ortak bir yönetim altında birleştirilmesiyle, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Kararname ile birlikte, idari süreçlerin ve personel yönetiminin daha etkin bir biçimde yönetilmesi, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulması amaçlanıyor. Böylece, vergiye ilişkin işlemler ve hizmetlerin koordinasyonu artırılarak, vergi mükelleflerinin işlemlerindeki süreçlerin basitleştirilmesi ve şeffaflığın artırılması hedefleniyor.

Sonuç olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taşra teşkilatında yapılan bu yapısal değişiklikler, Türkiye’nin kamu yönetiminde modernizasyon ve verimlilik artışı sağlama çabalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu adımların, kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayarak, ekonomik ve idari açıdan sürdürülebilir bir yapı oluşturma amacını güttüğü belirtiliyor.

Kararnameyle birlikte, Türkiye genelinde vergi daireleri başkanlıkları defterdarlığa dönüştürüldü ve bulundukları illerin isimlerini aldı. Bu değişiklikle birlikte vergi dairesi başkanları artık defterdar unvanına sahip oldular. Ayrıca, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan 52 ilde yeni defterdarlıklar kuruldu, bu da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ülke genelinde tek tip bir örgüt yapısına kavuşmasını sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taşra teşkilatında bulunan Muhasebat ve Muhakemat birimlerinin görevleri düzenlemeyle aynı şekilde korunarak, doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı defterdarlar tarafından yürütülecek şekilde düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte defterdarlar, bakanlığın taşra teşkilatının en önemli üyeleri olarak il ve ilçelerin teşkilatının amiri sıfatını da taşıyacaklar. Bu kapsamda, Defterdarlık Personel Müdürlüğü gibi bazı birimler kaldırıldı ve bu görevler Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı ilgili müdürlükler tarafından yerine getirilecek.

Yeni kurulan defterdarlıklar, önceki vergi dairesi başkanlıklarının sahip olduğu görev ve yetkilere sahip olacaklar. Örneğin, İstanbul’da bulunan ve büyük mükelleflere hizmet veren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı da kapatıldı. Bu daireye ait mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek yeni bir vergi dairesine aktarılacak veya ilgili bölgelerde yeni vergi daireleri kurulacak.

Bu yapısal değişikliklerle birlikte, vergi idaresinin yönetimi daha merkezi ve koordineli hale getirilmeye çalışılmıştır. Kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması hedeflenirken, vergi mükelleflerinin de hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu düzenlemeyle birlikte vergi daireleri ve defterdarlıklar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, işlemlerin hızlanması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir.

Sonuç olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taşra teşkilatında yapılan bu önemli düzenlemeler, Türkiye’nin vergi idaresinin modernizasyonu ve kamu yönetiminde yapılan verimlilik artışı çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Bu adımların, ülke ekonomisine ve idari yapıya uzun vadeli katkılar sağlaması beklenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yeni görevler verildi. 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, tasarruf tedbirleri ve kamu harcamalarının yönetimi üzerine önemli düzenlemeler içermekteydi. Buna göre, Bakanlık artık izleme ve raporlama görevlerini de üstlenecek. Bu görevler, kamu harcamalarının gözden geçirilmesi, harcamalarda etkinlik ve verimlilik artışı sağlanması ve tasarruf önerilerinin geliştirilmesi gibi konuları kapsayacak.

Düzenleme ayrıca, bazı kadro ve pozisyonların iptal edilmesini ve yeni kadroların ihdas edilmesini de öngörmekteydi. Bu adımların amacı, Bakanlık bünyesindeki yapısal düzenlemeleri ve kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamaktı.

Kararname, 1 Eylül tarihinde yürürlüğe girecek şekilde planlanmıştı. Bu tarihten itibaren, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni sorumlulukları ve düzenlemeleri etkin bir şekilde uygulamaya koyması beklenmekteydi.

Bugün, tasarruf tedbirleri çerçevesinde önemli bir karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevcut vergi daireleri başkanlıkları defterdarlığa dönüştürülerek 29 ilde bu değişiklik hayata geçirildi. Bu yeni düzenleme ile vergi daireleri başkanları artık defterdar unvanını taşıyorlar ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı olarak çalışacaklar. Ayrıca, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan 52 ilde de defterdarlıklar kuruldu, bu da Gelir İdaresi’nin ülke genelindeki teşkilat yapısını tek çatı altında topladı.

Düzenleme aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taşra teşkilatında bulunan Muhasebat ve Muhakemat birimlerinin görevlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı defterdarlar tarafından yürütülmesini sağladı. Bu şekilde, vergi idaresinin daha merkezi ve koordineli bir yapıya kavuşturulması hedeflendi.

Yeni defterdarlıkların oluşturulmasıyla birlikte, defterdarlar il ve ilçe teşkilatlarının amirleri olarak görev yapacaklar. Bu düzenleme ile birlikte, defterdarlık personel yönetimi gibi bazı birimler kaldırıldı ve bu görevler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili müdürlükleri tarafından yürütülecek şekilde düzenlendi.

İstanbul’da bulunan ve büyük mükelleflere hizmet veren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın kapatılması da bu düzenleme kapsamında gerçekleştirildi. Bu daireye ait mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek yeni vergi dairelerine aktarılarak hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulması sağlanacak.

Kararnamenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, vergi idaresinin yönetiminde ve hizmet sunumunda önemli değişiklikler öngörülmektedir. Bu değişikliklerin temel hedeflerinden biri, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve vergi mükelleflerine daha kaliteli hizmet sunulmasıdır. Ayrıca, vergi daireleri ile defterdarlıklar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesiyle vergi işlemlerinin hızlandırılması ve işlemlerdeki şeffaflığın artırılması da amaçlanmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taşra teşkilatında yapılan bu yapısal değişiklikler, Türkiye’nin kamu yönetimi alanında modernizasyon ve verimlilik artışı sağlama çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Bu adımların, ülke ekonomisine uzun vadeli katkılar sağlaması beklenmektedir.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile alınan bu yeni kararlarla birlikte vergi idaresinin yeniden yapılandırılması ve yönetimindeki değişiklikler önem kazanmaktadır. Bu düzenlemelerin, Türkiye’nin ekonomik ve idari yapılanmasında daha etkin ve sürdürülebilir bir düzen oluşturma yolunda önemli bir adım olduğu ifade edilmektedir.